Ons Vakantie Kunst

Het verhaal van Ons VakantieKunst

2005 zou het eerste jaar worden waarin we echt met een thema wilden gaan werken…

… maar helaas werden de voorbereidingen voor dit thema kamp ruw verstoord.

Dit omdat ambtenaren van de gemeente Amstelveen ons mededeelden dat ze voornemens waren om, in het kader van de bezuinigingen, aan de gemeenteraad voor te stellen om de subsidie voor Stichting  Ons Vakantie kamp maar helemaal stop te zetten.

Daar wij de gemeenteraad van onze mening wilden overtuigen, dat het kamp onmisbaar is voor de Amstelveense samenleving en dan met name voor diegenen met een “smalle beurs”, volgden er in plaats van de voorbereidingen voor het kamp: ellenlange telefoon gesprekken, mail & briefwisselingen, besprekingen, vergaderingen en handtekeningen verzamelen met als doel:

Het voortbestaan  van Stichting Ons Vakantie Kamp waarborgen voor de toekomst..

Eind juni, pas vlak voor de start van het kamp, hoorden wij het heugelijke nieuws dat onze subsidie zou blijven voortbestaan en misschien nog wel belangrijker …

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat: Stichting Ons Vakantie Kamp van wezenlijk belang is voor de Gemeente Amstelveen en haar inwoners en daarmee gezichtsbepalend is voor het sociale klimaat dat er binnen de gemeente grenzen heerst, en moet heersen.

Door bovenstaand behoud van de subsidie kon “Ons Vakantie Kunst” toch doorgaan.

Het eerste thema ( al was het wat beperkter als bedoeld) was dus kunst.

De “kunstenaars” (kinderen) hebben allerlei hele mooie dingen gemaakt die op “de Kunstmarkt” bewonderd waren door ouders en andere belangstellenden.

De T-shirts die de “kunstenaars” droegen tijdens deze “Kunstmarkt” , die ze zelf versierd hadden met textielverf, glitters en andere fraaiigheden, waren evenals het materiaal beschikbaar gesteld door een sponsor, Redwood software B.V.

Als dank aan deze sponsor hebben we met zijn allen, lijfelijk de naam van het bedrijf (liggend op de grond) gevormd, een foto gemaakt en deze aan ze overhandigd.

Na afloop van de markt mochten de gemaakte kunstwerken natuurlijk met de “kunstenaars” mee naar huis.

Traditioneel eindigde het kamp met de GROTE UITSTAP die ons naar de Beekse Bergen voerde, 1 uur eerder dan gewoon en… 1 uur langer dan gewoon.

Al met al is dit toch een super leuk Kampjaar geweest.​