Privacy Statement van Stichting Ons VakantieKamp

Om te voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Stichting Ons VakantieKamp een Privacy Statement opgesteld waarin wordt uitgelegd wat de stichting doet met persoonsgegevens.

Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, maar zijn er toch nog onduidelijkheden dan vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen met de kampphone.

Klik hier en lees de hele verklaring.