Bestuur

Het bestuur van Stichting Ons VakantieKamp zich houdt aan de gestelde normen van de overheid ten aanzien van de betalingen en bedragen en onkosten die het bestuur maakt met betrekking tot de werkzaamheden. Aan de bestuursleden wordt geen beloning uitgekeerd. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Samenstelling bestuur:

​​Voorzitter:

Gea Smit

Secretaris:

Lisa van der Manden

2e Secretaris:

Nahida Kruk

​Penningmeester:

Hans Plasmeijer

Lid:

Lisa Smit