Algemeen

Hierbij wil ik graag Stichting Ons Vakantie Kamp Amstelveen aan u voorstellen en uw hulp vragen (in wat voor vorm dan ook) om, samen met ons, van het komende Ons Vakantie Kamp weer een onvergetelijk kinderfeest te maken.

Wie is Stichting Ons Vakantie Kamp Amstelveen en wat doen we:

Alweer voor het 70e jaar verzorgen de vrijwilligers van Stichting Ons Vakantie Kamp 2 weken vol plezier voor alle kinderen van 5 t/m 14 jaar uit Amstelveen e.o. maar vooral voor die kinderen die wegens omstandigheden niet op vakantie (kunnen) gaan.

Om deze doelgroep te kunnen bereiken werken wij samen met: de Gemeente Amstelveen die een kortingspas; de *Amstelveen-pas aan minima beschikbaar heeft gesteld, met de afdeling JGZ van de GGD regio Amsterdam en met diverse basisscholen.

Per jaar kunnen er 300 kinderen meedoen, die naar leeftijd ingedeeld worden in 15 groepen.

Deze leeftijdsgroepen worden begeleid door een enthousiast team van vrijwilligers; “leiding”.

Voor speciale programma onderdelen doen we vaak ook een beroep op “extra hulptroepen”; enthousiaste mensen die zich hiervoor van tevoren hebben opgegeven:.

Deze “extra hulptroepen” worden dan als ondersteuning of als spelbegeleiding ingezet.

Jaarlijks zijn er ongeveer 65 vrijwilligers (onder leiding van 2 hoofdleid(st)ers) actief tijdens de 2 weken dat Ons Vakantie Kamp gehouden wordt.

Ieder jaar wordt een thema gekozen dat als rode draad door het programma zal gaan lopen;

Het programma:

 • wordt door ons zelf gemaakt en speciaal op de verschillende leeftijdsgroepen afgestemd

 • bestaat altijd uit een verantwoorde mix van activiteiten:

  • sport

  • spel

  • creatief (er worden thema gericht workshops gegeven)

 • er worden kleinere uitstapjes/speurtochten of vossenjachten gehouden

 • er worden grote (zelf verzonnen & ontwikkelde) thema spellen gespeeld

 • er wordt een water- of 6kamp- dag georganiseerd

 • er is een disco

 • er wordt een eetfestijn georganiseerd

 • er is natuurlijk de jaarlijkse “Familie middag” waar de ouders / verzorgers en opa’s en oma’s zich samen met hun (klein)kind(eren) kunnen vermaken

 • en … als traditionele afsluiting van 2 weken vol plezier gaan we de laatste vrijdag met het hele kamp op GROTE UITSTAP

De kosten:

proberen we zo laag mogelijk te houden om toegankelijk te blijven voor ieder kind.

Het deelname bedrag is voor 2018 vastgesteld op € 58, – per kind* en de eigen bijdrage met Amstelveen-pas is: € 14,50 per kind, voor 2 weken vakantie plezier.

*Aan iedereen in het bezit van een Amstelveen-pas die deze toont wordt korting verleend. Dit zodat ook de kinderen van minima gewoon mee kunnen (blijven) doen.

Deze lage deelname kosten zijn haalbaar doordat:

 • We ondersteund worden door de Gemeente Amstelveen die ons subsidie toekent.

 • Ons Vakantie Kamp uitsluitend door vrijwilligers wordt georganiseerd en gerealiseerd.

 • Het bestuur van Stichting Ons VakantieKamp zich houdt aan de gestelde normen van de overheid ten aanzien van de betalingen en bedragen en onkosten die het bestuur maakt met betrekking tot de werkzaamheden. Aan de bestuursleden wordt geen beloning uitgekeerd. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

 • De vrijwilligers veelal ook bereid zijn om gedurende het hele jaar mee te doen met “geldopbrengende activiteiten” om zo extra geld voor Ons vakantie Kamp te genereren.

 • We bij winkels, bedrijven, uitstapjes etc. om korting vragen en deze vaak ook krijgen.

 • we tegen een “vriendenprijsje” de sportaccommodatie, velden en de sporthal die nodig zijn voor ons programma, mogen huren.

 • particulieren, instellingen en bedrijven een bepaalde activiteit sponsoren.

 • en natuurlijk door de donaties, giften, materiële en personele bijdrages van mensen die Ons Vakantie Kamp een warm hart toedragen onze: “Steunpilaren​”.

Onze financiële verantwoording van dit jaar kunt U hier​ downloaden.

Stichting Ons Vakantie Kamp
Postbus 712 1180 AS Amstelveen
Tel: 06 15490250 (ma. t/m do. 19-21 uur)
Rabobank: NL90 RABO 0302 303979
KvK: 41204525
ANBI: 8167 70 372
www.onsvakantiekamp.nl
Facebook