Ons Vakantie Kasteel

Het verhaal van Ons VakantieKasteel

De Wachters staan voor de Poort  van het Kasteelterrein om alle Burgers (kinderen) en Buitenlui (ouders/verzorgers) te verwelkomen maar………..

De Poort gaat niet open voordat de ware Koningin er is, alleen zij kent de procedure om de Poort te openen.

… wat komt daar in de verte aan? Ja hoor daar komen ze aan de Koning, de Koningin en de Kroon Prinses van Ons VakantieKasteel! Vooraf gegaan door een Monnik die luid bellend met zijn bel ruim baan maakt rijd de Koninklijke witte statiekoets, getrokken door 2 prachtige paarden waarin de familie vrolijk zwaaiend naar eenieder, tot vlak bij de Poort. De Koning en de Kroon Prinses overhandigen ieder aan een poortwachter een VakantieKasteel vaandel, deze plaatsen de vaandels aan weerszijden van de poort zodat voor eenieder duidelijk is dat het Kasteelterrein toegankelijk is voor de Burgers.

De Koningin verzoekt vervolgens de wachters om de Poort te openen maar zij mogen deze alleen openen voor de ware Koningin, dat zij dit is kan ze aantonen door de procedure te volgen en dat doet ze dan ook.

Samen met de Koninklijke familie moeten alle Burgers en Buitenlui de VakantieKasteelgroet brengen aan alle Kasteelbewoners die hen de komende 2 weken zo gastvrij zullen onthalen.

Na even te hebben geoefend met z’n allen zijn ze er klaar voor om de groet te brengen, de Poort gaat open en…. daar staan alle Kasteelbewoners opgesteld langs het pad in een erehaag voor de Koninklijke familie en hun gasten, de groet wordt gedaan en de koets rijd de Poort door wederom voorafgegaan door de bellende monnik vergezeld van een hofnar op een eenwieler. De Kasteelbewoners zetten het VakantieKasteellied in als de koets tussen ze door rijd en sluiten achter de koets aan, op weg naar het Kasteelplein alwaar de Koninklijke familie iedereen zal verwelkomen.

Op het Kasteelplein zijn 15 vakken getekend met een cijfer erin, alle Burgers kunnen op hun uitnodigingskaartje zien in welk vak ze moeten gaan zitten omdat hun groepsnummer hetzelfde is als het nummer van het vak waarheen ze moeten gaan. Alle Buitenlui mogen aanwezig zijn maar dan wel aan de zijkanten zodat vooral de Burgers alles goed kunnen zien.

Als vrijwel iedereen zit en het trompet geschal klinkt ten teken dat de Koninklijke familie er aan komt gebeurd er iets vreselijks… De heks zit op haar bezemsteel en gaat krijsend achter de Koning aan, die zet het op een lopen in de hoop dat iemand hem kan verlossen van deze heks voordat ze kan waarmaken wat ze roept. Maar helaas… na een tijdje rennen raakt de Koning buiten adem en loopt niet meer zo hard en daar heeft de heks op gewacht, ze spreekt haar spreuk uit en… de Koning is veranderd in een Kikkerkoning. Op dat moment arriveren ook de Koningin en Kroon Prinses op het Kasteelplein, de Kroon Prinses rent huilend naar haar vader toe en de Koningin roept of er dan helemaal niemand iets kan doen voor haar arme man. Dan komt de Toverfee aangevlogen maar helaas zijn haar krachten niet sterk genoeg om de toverspreuk ongedaan te maken, wel kan zij de betovering van voor altijd veranderen in voor de duur van 11 dagen. De Koningin is blij dat dit gedaan kan worden maar zij kan niet in haar eentje 2 weken de scepter over het VakantieKasteel zwaaien en daarom vraagt zij of de Kroon Prinses haar daar dan mee wil helpen. Dat wil ze wel want dan mag ze ook  mee naar het Hofbal dat op de laatste donderdag van Ons VakantieKasteel gehouden zal worden. Hiervoor is zij echter wel op zoek naar een Robuuste Ridder en een Hertoginne van het Hof die zij tijdens het Hofbal zal gaan benoemen, een ieder dingt mee naar deze titels dus doe je best om deze titels te verdienen.

Hierna worden per groep de Kasteelbewoners aan de aan hun zorgen toevertrouwde Burgers voorgesteld door de Koningin en Kroon Prinses en gaan zij naar binnen.

Voor de Buitenlui staat er in Herbergh ’t Gelagh een nap bonensap of een nap met dompelzak klaar, zij mogen niet met de Burgers en Kasteelbewoners mee.