Steunpilaar

SteunPilaar worden van onze Stichting

Draagt u de kinderen uit Amstelveen en omstreken een warm hart toe wordt dan steunpilaar van Stichting Ons VakantieKamp. Niet alleen financiële steun, maar ook materiaal welke nodig is om een onvergetelijk kampprogramma te draaien, is van harte welkom.

Wij zoeken allerlei materiaal om de kinderen twee weken te kunnen vermaken. Hierbij valt te denken aan sport en spel benodigdheden, maar wij zijn natuurlijk ook zeer geïnteresseerd in knutselmateriaal.

Afhankelijk van het gekozen onderwerp verschilt het materiaal van jaar tot jaar.

Hierbij wil ik u dan ook vragen of u, uw bedrijf, instelling, stichting of organisatie ons op enigerlei wijze behulpzaam zou willen zijn ons doel te bereiken door “Steunpilaar” te worden.

Wat kan een “Steunpilaar” voor Ons Vakantie Kamp doen?

het gratis ter beschikking stellen van materialen en/of diensten.

het doen van een gift / donatie.

De kosten, die een “Steunpilaar” maakt zijn volledig aftrekbaar van de belasting omdat wij de ANBI zijn.

u kunt sponsor worden van een bepaalde dag of activiteit tijdens Ons Vakantie Kamp.

Indien u deze optie kiest kunnen we, indien u dit wenst, van gedachten wisselen over wat de mogelijkheden zijn om uw naam zichtbaar te maken tijdens betreffende dag of activiteit.

Uiteraard is er een heldere begroting beschikbaar en zal er financiële verantwoording afgelegd worden.

- Natuurlijk zijn ook eigen ideeën om ons te kunnen helpen ons doel te bereiken welkom!

Ik hoop dat u, na het lezen van bovenstaande informatie een duidelijk beeld heeft gekregen over wie wij zijn en waar wij voor staan, besluit om een steentje bij te dragen zodat we er dit jaar weer één groot feest van kunnen maken voor de 300 kinderen en de ± 65 vrijwilligers.

Alle goederen en geld worden altijd gebruikt voor het programma van het lopende jaar!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via steunpilaar@onsvakantiekamp.nl

Steunpilaren die U zijn voor gegaan: